Yönetim


Bilgi İşlem Daire Başkanı (Tedviren)
Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞİMŞEK
Tel No: 0 462 455 1230
E-posta: alpersimsek@trabzon.edu.tr