Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görev Tanımı

SİSTEM UZMANI 

 

1. Görevin Tanımı 

 • Üniversitemizin kullanıcılara sunduğu tüm hizmet ve servislerin yer aldığı sunucuların kurulumu, yönetimi, bakımı, güvenliği ve yedeklenmesini sağlamak. 

2. Görev, Yetki ve Sorumluluk

 • Sunucu tabanlı sistemleri kurmak, verimli, sağlıklı ve güvenli şekilde işletmek,
 • Sunucu tabanlı sistemlerin güvenliği, güncelleştirmeleri, sistem kayıtlarının incelenmesi, performans verilerinin incelenmesi, kaynak kullanım verilerinin incelenmesi gibi bakımlarını sürekli olarak yapmak,
 • Veri merkezi bileşenlerine hâkim olmak, problem durumunda müdahale etmek,
 • Sistem kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulması, analiz edilmesi ve işlenmesi için gerekli altyapıyı kurmak,
 • Yedekleme ve felaket senaryolarını düzenlemek, güncellemek ve işletmek.
 

YAZILIM UZMANI 

1. Görevin Tanımı 
 
 • Üniversitemizin vizyonu misyonu doğrultusunda entegre programlar ve yazılımla ile ilgili tüm ihtiyaçların sağlanması yada destek sunulması.
2. Görev, Yetki ve Sorumluluk
 
 • Üniversitede kullanılan otomasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak ve koordine etmek,
 • Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak,
 • Entegre yazılımda veya üniversite kapsamında yeni bileşenleri tespit edilen ihtiyaçlar, Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin/düzeltmelerinin /güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımı ve kodlamasını yapmak,
 • İyileştirme veya otomatize etme amacıyla mevcut süreçleri incelemek,
 • Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını analiz etmek,
 • Yazılımla ilgili tespit edilen kullanıcı ve sistem ihtiyaçlarını dokümante etmek,
 • Yazılımda ihtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek,
 • Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek,
 • Sorumlu olduğu yazılımları test etmek ve güvenliğini sağlamak,
 • Yazılım alımlarında talepte bulunan birimlere ve kullanıcılara teknik destek vermek,
 • Tüm yazılım sistemlerinde kullanmak üzere kullanıcı yetkilendirme alt yapısını güncel tutmak,
 

TEKNİK DESTEK UZMANI 

1. Görevin Tanımı 
 
 • Üniversite personeli ve öğrencilerin üniversitemizin kullanıcılara sunduğu tüm hizmet ve servislerin  erişiminde - kullanımında  oluşan  problemlerin çözümünde yardımcı olmak.
2. Görev, Yetki ve Sorumluluk
 
 • İdari ve akademik personelin E-imza kurulumunu yapamaması durumunda yardımcı olmak,
 • Kampüs dışı erişim (VPN ) ayarlarının yapılmasında sorun yaşayan öğrenci, idari ve akademik personele yardımcı olmak
 • Üniversitemiz tarafından sağlanan Microsoft Office 365 hizmetinde hizmet kurulumunda problem yaşayan öğrenci, idari ve akademik personele yardımcı olmak
 • Eduroam Wi-fi kablosuz bağlantı hizmetininde yaşanacak problemlere yardımcı olmak.
 

BİLGİ SİSTEM VE WEB YÖNETİM UZMANI 

1. Görevin Tanımı 
 
 • Üniversite bünyesindeki öğrenci ve personelin üniversite sitesinin entegre programları hakkında ihtiyaçları doğrultusunda olan bilgilendirmelerinin yapılması ve gerekli teknik desteğin sağlanması
2. Görev, Yetki ve Sorumluluk
 
 • Üniversite personelinin ihtiyacı doğrultusunda sistemle ilgili yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması, personelin isteğine göre unvan ve biriminin güncellemesi.
 • Üniversite ana web sayfasında istek doğrultusunda değişiklik yapılması.
 • Üniversite bünyesinde ihtiyaç doğrultusunda ilgili birimlere ait sitelerin açılması ve bu sitelerin yönetimi için personele yetki tanımlanması
 • Üniversite personelinin E-imza konusunda yaşadığı sorunlara müdahale edilmesi.
 • Personelin ihtiyacı halinde ilgili birime ait trabzon.edu.tr uzantılı mail adresi oluşturulması.
 
         
Menüyü Kapat