Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversitemizde Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Toplantısı

Üniversitemizde “Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Program Bilgi Paketi ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama İlkeleri” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer başkanlığında Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Karal, akademik ve idari birimlerden dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri ve müdür yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim ve sanat dalı başkanları, öğretim elemanları, Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ile idari personelimiz katıldı.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, Trabzon Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nun (BEK) yapısı hakkında bilgi vererek yeterlilikleri öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesi (TYYC), Avrupa yeterlilikler çerçevesi, ulusal yeterlilikler çerçevesi ve temel alan yeterlilikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çimer, toplantıdaki sunumunda program çıktıları, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi – “ECTS” Europe Credit Transfer System) kredisi, Trabzon Üniversitesi Bologna Uyum Süreci Çalışmaları Genel İlkeleri, program tanımları, program çıktılarının yazılması, ders öğrenme çıktıları, öğretim programlarının oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar, bilişsel/ duyuşsal/ psikomotor alan basamakları hakkında bilgiler aktardı.

Toplantı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bilgi paketi sistemi hakkında kullanıcılara yönelik bilgilendirme yapılması ve soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Menüyü Kapat